Trường Mẫu giáo Đại Sơn

Sáng ngày 16 tháng 4 năm 2022 hai tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới với chuyên đề “ao năng lực cho đội ngũ Đánh giá trẻ hằng ngày theo Thông tư 51 của Bộ giáo dục và chuyên đề ” Nâng cao năng lực cho đội ngũ về hướng dẫn 3 thể loại của hoạt động tạo hình ( Vẽ mẫu, vẽ theo đề tài và vẽ theo ý thích). Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luân, tổ chức thực hành theo nhóm và đi đến thống nhất cao trong chuyên môn tạo điều kiện cho chị em học hỏi, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt công ts chăm sóc giáo dục trẻ.ac

IMG_20220416_093456

IMG_20220416_082045

IMG_20220416_081721

IMG_20220416_081704