Trường Mẫu giáo Đại Sơn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Công văn của phòng giáo dục Đào tạo Đại Lộc về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 02-12-2020 Tải về
2 Hồ sơ thi đua năm học 2020-2021 01-10-2020 Tải về
3 Hồ sơ thi đua năm học 2020-2021 01-09-2020 Tải về
4 Quyết định thành lập ban liên tịch năm học 2020-2021 31-8-2020 Tải về
5 quy định về đạo đức nhà giáo năm hoc 2020-2021 31-8-2020 Tải về
6 quy chế làm việc của Trường Mẫu giáo Đại Sơn 2020-2021 31-8-2020 Tải về
7 Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2020-2021 31-8-2020 Tải về
8 Quy tắc ứng xử 31-8-2020 Tải về
9 Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2020-2021 31-8-2020 Tải về
10 Nề nếp quy chế chuyên môn năm học 2020-2021 31-8-2020 Tải về
11 quy định chế độ nghỉ phép 25-8-2020 Tải về
12 quy chế dân chủ 25-8-2020 Tải về
13 quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa chính quyền nhà trường và công đoàn cơ sở 25-8-2020 Tải về
14 SỐ 80/PGDĐT-MN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÓN TRẺ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN SAU THỜI GIAN TẠM NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH 29-4-2020 Tải về
15 số 79/PGDĐT Thông báo vệ việc cho học sinh đi học trở lại 28-4-2020 Tải về
16 thông báo cho học sinh đi học trở lại và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường 24-4-2020 Tải về
17 Thông báo kết luận của ông Hà Thanh Quốc- giám đốc sở GDĐT tại hội nghị trực tuyến tăng cường giải pháp phòng chống dịch covid-19 24-4-2020 Tải về
18 Hướng dẫn những việc cần làm khi học sinh đi hoc trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 21-4-2020 Tải về
19 kế hoạch phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona 07-02-2020 Tải về
20 Công văn số 11/PGDDT-VP về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra 03-02-2020 Tải về
21 Công văn số 265/BGDĐT-GDTC Về việc triển khai chỉ thị só 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của thủ tướng chính phủ 01-02-2020 Tải về
22 công văn số 471/UBND-KGVX v/v tăng cường công tác tuyên truyền vận động, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra 31-01-2020 Tải về
23 Công văn số 10/PGDĐT-VP về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra 31-01-2020 Tải về
24 công văn của Phòng giáo dục đại lộc về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra 31-01-2020 Tải về
25 quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra 07-01-2020 Tải về
26 Thông tư 22 quy định hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non 20-12-2019 Tải về
27 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ TRƯỜNG LỚP Năm học 2019- 2020 19-9-2019 Tải về
28 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng trường đơn vị trường Mẫu giáo Đại Sơn. 19-9-2019 Tải về
29 hồ sơ thi đua năm học 2019- 2020 19-9-2019 Tải về
30 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế phối hợpgiữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đơn vị trường Mẫu giáo Đại Sơn. Năm học 2019-2020. 19-9-2019 Tải về
31 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỐ LƯỢNG VÀ CÔNG TÁC THU – CHI Năm học 2019-2020 19-9-2019 Tải về
32 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân Năm học 2019-2020 18-9-2019 Tải về
33 Kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích năm học 2019-2020 Mẫu giáo đại sơn 18-9-2019 Tải về
34 KẾ HOẠCH Triển khai các giải pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường trong trường mầm non Năm học 2019-2020 18-9-2019 Tải về
35 NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN 18-9-2019 Tải về
36 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019- 2020 18-9-2019 Tải về
37 KẾ HOẠCH Thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT 18-9-2019 Tải về
38 Kế Hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020 17-9-2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Trường Mẫu giáo Đại Sơn Tải về
39 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KIẾN THỨC CHO ĐỘI NGŨ VỀ “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ” Năm học 2019-2020 17-9-2019 Tải về
40 NGHỊ QUYẾT VỀ MỨC THU THỎA THUẬN VỚI CHA MẸ HỌC SINH Năm học 2019-2020 17-9-2019 Tải về
41 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh đơn vị trường Mẫu giáo Đại Sơn. Năm học 2019-2020. 17-9-2019 Tải về
42 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦABAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2019-2020 17-9-2019 Tải về
43 KẾ HOẠCH MUA SẮM GIÚP ĐỒ DÙNG CHUNG CHO TRẺ NĂM HỌC 2019-2020 17-9-2019 Tải về
44 KẾ HOẠCH Công tác tiếp dân giải quyết Khiếu nại- Tố cáo Năm học 2019- 2020 17-9-2019 Tải về
45 quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữ chính quyề nhà trường và công đoàn năm học 2019-2020 30-08-2019 Tải về
46 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy tắc ứng xử trong trường học đơn vị trường Mẫu giáo Đại Sơn. 30-8-2019 Tải về
47 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường đơn vị trường Mẫu giáo Đại Sơn 30-8-2019 Tải về
48 QUY CHẾ LÀM VIỆC TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI SƠN 30-8-2019 Tải về
49 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP Về việc thực hiện chế độ nghỉ phép 30-8-2019 Tải về
50 QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NGƯỜI NHÀ GIÁO Năm học 2019-2020 30-8-2019 Tải về
51 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 12-04-2019 Tải về
52 thông tư 22/2018 thông tư hướng dân công tác thi đua khen thưởng của ngành giáo dục 28-8-2018 Tải về
53 quyết định 07/2018 ban hành quy chế thi đua khen thưởng 22-6-2018 Tải về
54 nghị định 91/2017 NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết một số điều của luật thi đua khen thưởng 31-7-2017 Tải về
55 NỘI QUY CƠ QUAN 10-10-2015 Tải về
56 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 44/2010/TT-BGDĐTNGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2010 VÀ THÔNG TƯ SỐ 05/2011/TT-BGDĐT NGÀY 10 THÁNG 02 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 14-05-2015 Tải về
57 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN 31-10-2014 Tải về
58 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN 31-10-2014 Tải về
59 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 08-02-2014 Tải về
60 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
61 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
62 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH 22-11-2011 Tải về
63 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 07-05-2009 Tải về