Trường Mẫu giáo Đại Sơn

Sáng ngày 26/5/2022 Trường Mẫu giáo Đại Sơn tổ chức tiệc buffet cho trẻ toàn trường, đây là một hpoatj động thiết thực nhàm hình thành cho trẻ những kx năng sống cần thiết ngay từ khi còn nhỏ. Thông qua hoạt động này rèn luyện cho trẻ tinh thần nhẫn nại, tính kỷ luật và còn giúp trẻ giao lưu, trao đổi, trò chuyện với nhau về các món ăn, cách sử dụng đồ dùng. Qua đó dạy trẻ thói quen tự phục vụ bản thân và hành vi ăn uống có văn hóa, giúp trẻ thêm mạnh dạn, tự tin giao tiếp, ứng xử, tạo tiền đề cho sự phát triển của trẻ một cách toàn diện.

IMG_20220526_100554

IMG_20220526_100619

IMG_20220526_100755

IMG_20220526_101024

IMG_20220526_102000

IMG_20220526_102325

IMG_20220526_102911